MUZITEITEN-jaarateliers

Inclusieve muziekateliers & mini-orkest

reeksen van 10 wekelijkse ateliers (meerdere reeksen na elkaar mogelijk)
elke reeks werkt muzikaal rond een boek of verhaal
& in Muzikest! maken we eigen songs in groep

MUZITEITEN op MAAT

Kinderen met bijzondere zorgnoden krijgen bijzonder trajecten.

BEELDENDE ATELIERS VAN PASCALE PETTERSSON

Pascale Pettersson doet met beeld wat Lore doet met muziek.
Als Wasdanu?! geeft zij wekelijks inclusieve beeldende ateliers bij het Rariteitenkabinet.
 
Meer info en inschrijvingsmogelijkheden (muzikaal én beeldend): zie hieronder


VISIE EN ORGANISATIE

Het Rariteitenkabinet en Wasdanu?! werken met groepjes van max. 10 kinderen. Zo krijgt elke deelnemer uitdagingen op maat en kan inclusief gewerkt worden. Bijzondere noden en vragen bespreken we graag vooraf, o.a. voor een goede groepsindeling.


Onze werkwijze vertrekt vanuit de deelnemers zelf en gaat uit van respect voor wie zij zijn, respect voor materie en materialen en veel plezier en goesting. Elke vorm van prestatiedruk wordt vervangen door verwondering, spelplezier en groeiend vertrouwen.  

Veel ateliers vertrekken vanuit boeken of verhalen, ook een gedeelde passie van Lore en Pascale.   


Kinderen die een bijzondere aanpak nodig hebben, krijgen dezelfde basis als de groepsateliers, maar met een persoonlijke invulling. MUZIKEST!

Op zaterdagnamiddag kan iedereen van 6 tot 16 jaar samen muziek maken in Muzikest!, ons feestorkest. We werken aan een eigen programma om her en der ten gehore te brengen wanneer de tijd er rijp voor is. Enige vereiste: goesting om samen muziek te spelen. Je hoeft dus geen noten te lezen en geen eigen instrument te hebben. Een eigen instrument meebrengen màg (maar moet niet), als het vlot draagbaar is, want Muzikest! gaat al eens de deur uit! Ook het feestorkest is inclusief.TIJDSTIPPEN

Woensdag
is Wasdanu?!-dag.
Ben je gebeten, gespleten en bezeten door tekenen, schilderen, illustratie en collage? Sluit je dan aan bij de BEELDBREKERS!
Losse vrije opdrachten in evenwicht met het dieper aanleren van nieuwe tekentechnieken en schildertechnieken.
Leeftijd: 10+
→ 17:00 - 18:30 De Beeldbrekers groep 1
→ 19:00 - 20:30 De Beeldbrekers groep 2


Zaterdag is musiceerdag.

→10:30 - 11:30 Muziteitenatelier A (kleuters)
→13:30 - 14:30 Muziteitenatelier B (lager)
→16:30 - 17:30 Muzikest!  (6-16 jaar) 


(De leeftijden zijn een richting.) 

Individuele trajecten leggen we vast in samenspraak met de ouders. Je kan wel een voorkeursmoment opgeven via het inschrijvingsformulier.

ATELIERS in het RARITEITENKABINET - ALGEMENE AFSPRAKEN 
rond afwezigheden en inhaalmomenten


Onze workshops worden gegeven door mensen die ook buiten de ateliers professioneel actief zijn in hun artistiek domein. Wij beschouwen dit als een pluspunt voor de deelnemers, want het zorgt voor blijvende voeling met de materie en een voortdurende evolutie in aanpak en inspiratie. Daarom rekenen we op begrip van de ouders/voogden in geval van aanpassingen van lesschema's op basis van onderstaande afspraken:


Afwezigheid deelnemer

>> Groepsatelier:

 • Ouders/voogden melden de afwezigheid van de deelnemer voor de start van het atelier rechtstreeks aan de begeleider, liefst via sms. Dit vermijdt nodeloos wachten voor de hele groep. 
 • Individuele afwezigheden in groepsateliers worden niet gecompenseerd.

>> Individuele muziekles:

 • Maximum 2 van de 10 lessen kunnen in samenspraak worden verplaatst naar een ander moment. Dit geldt enkel voor afwezigheden die min. 1 week vooraf worden gemeld. Buiten die 2 verplaatsingen blijven afgezegde lessen meetellen in de reeks van 10.
 • Afwezigheden worden niet financieel gecompenseerd.


Afwezigheid begeleider

>> Afwezigheid van de lesgever omwille van vooraf gekende reden (opleiding, professionele verplichting,...): 

 • minstens 1 week vooraf gemeld aan de deelnemers 
 • gecompenseerd door een inhaalmoment, volgend op de geplande reeks
 • inhaalmoment valt op zelfde tijdstip van de week als weggevallen moment (bijvoorbeeld: inhaalles voor weggevallen atelier van zaterdag 10u valt op een andere zaterdag om 10u)
 • deze inhaalmomenten zijn niet aanpasbaar aan wensen van deelnemers
 • De lesgever engageert zich tot duidelijke en tijdige communicatie naar alle deelnemers toe.

>> Afwezigheid van de lesgever wegens ziekte: 

 • niet gecompenseerd
 • De lesgever engageert zich ertoe om elke individuele deelnemer te verwittigen van de afwezigheid van zodra die vaststaat.