MUZITEITEN-jaarateliers

Algemene muziekvorming voor kinderen

1 tot 3 schoolja(a)r(en)
wekelijks 1 atelier van 60 min.
op woensdag, vrijdag of zaterdag

doorschakeling naar individuele instrumentlessen mogelijk

Meer info en inschrijvingsmogelijkheden: zie hieronder


VISIE EN ALGEMENE ORGANISATIE

De jaarwerking van Muziteiten is een algemeen vormende muziekopleiding. Een heel schooljaar lang gaan de Muzimaatjes elke week in het Rariteitenkabinet aan de slag met muziek. Ouders en andere geïnteresseerden krijgen via concertjes en proefmomentjes regelmatig een inkijk in hun belevenissen. Dankzij de kleine groepjes krijgt elke deelnemer uitdagingen op maat en kan het Rariteitenkabinet inclusief werken. Bijzondere noden en vragen bespreken we graag vooraf, zodat elk Muzimaatje in de juiste groep terechtkomt.


Lores methode vertrekt vanuit de deelnemers zelf en gaat uit van respect voor wie zij zijn, respect voor de muziek en de instrumenten en veel plezier en goesting. Geregeld komt er een echte muzikant langs en bezoeken de Muzimaatjes een orkest of cultuurhuis. Gaandeweg leren ze noten lezen, instrumenten kennen en meer. Elke vorm van prestatiedruk wordt vervangen door verwondering, spelplezier en groeiend vertrouwen. Het eerste doel is dat kinderen op een vanzelfsprekende manier met muziek omgaan. Daarna kunnen ze er zo ver in doorgroeien als ze willen.


Muzimaatjes die interesse ontwikkelen voor een specifiek instrument, kunnen via het Rariteitenkabinet ook individuele lessen krijgen van een professionele muzikant. 


Het feestorkest Muzikest! is open voor iedereen tussen 7 en 16 jaar. Het is te combineren met een van de vaste Muziteiten-opleidingen, maar kan ook een losse activiteit zijn.


Opgelet:


- De Muziteiten-groepjes worden samengesteld op basis van leeftijd, reeds afgelegde Muziteiten-stappen en persoonlijke noden. Jongeren met een beperking zijn in alle groepen welkom: we bespreken en proberen uit om voor iedereen de beste plek te vinden. 


- Buiten Muzikest! zijn alle groepjes beperkt tot een 10-tal deelnemers, zodat ieder kind zijn/haar plekje kan vinden en in zijn/haar eigenheid mee kan groeien.DE DRIE STAPPEN


Muzigoochelaar


We beginnen bij onszelf en onze dagelijkse omgeving. Met wat we daar ontdekken duiken we steeds dieper de muziekwereld in. We spelen, zingen en bewegen wat af! Gaandeweg benoemen we onze eigen ervaringen. Zo leren we de namen van klanken kennen, de structuren van ritmes, de instrumenten en hun families,... 


--> inschrijvingsgeld: € 260 (uitstapjes & gastleerkrachten inbegrepen) // 2/3 kinderen uit zelfde gezin: € 500 /700


Muzitovenaarsleerling


Ben jij een Muzigoochelaar en wil je meer? Kom dan verder bouwen en dieper graven. Je schopt je het gegarandeerd tot Muzi-tovenaarsleerling.Muzitovenaar


Over deze fase schrijven we beter niet te veel... De buitenwereld mag het resultaat wel horen, maar de geheime kennis van de echte Muzitovenaar blijft binnen de muren van het Rariteitenkabinet… MUZIKEST!


Op vrijdagavond kan iedereen van 7 tot 16 jaar samen muziek maken in Muzikest!, ons feestorkest. We werken aan een eigen programma om her en der ten gehore te brengen wanneer de tijd er rijp voor is. Enige vereiste: goesting om samen muziek te spelen. Je hoeft dus geen noten te lezen en geen eigen instrument te hebben. Een eigen instrument meebrengen màg, als het vlot draagbaar is, want Muzikest! gaat regelmatig de deur uit!


lidgeld: € 100
DAGEN EN UREN


woensdag
14:00 - 15:00
16:00 - 17:00


vrijdag 

16:30 - 17:30
18:00 - 19:00 → Muzikest!7 tot 16 jaar


zaterdag
14:00 - 15:00